Toiminnan kylät

Yhdessä eteenpäin – Toimintaa kylille seurojen yhteistyönä

 

Kurkimäki-Vehmasmäki-alueella toimii aktiivisesti noin 20 seuraa/yhdistystä. Kaikilla kuitenkin yhteisenä huolenaiheena on uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan ja toiminnan hienoinen näivettyminen. Toiminnan kylät -hankkeessa pyrimme saamaan tähän asiaa muutosta yhteistuumin.

Noin vuoden kestävän kehittämisjakson aikana kehitämme nuorten tarpeisiin ja toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa alueella, houkuttelemme yhdistysten toimintaan mukaan uusia ihmisiä, syvennämme yhdistysten yhteistyötä ja ”naapuriapua”, lisäämme vapaaehtoistoimintaa kylillä kampanjoimalla teemalla ”vain yksi ilta riittää” sekä lisäämme asukkaiden tietämystä kylien yhteisistä tiloista ja harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpiteet lyhyesti:

  • Vapaaehtoistyöhön ja seuratoimintaan kannustavan kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen: vain yksi ilta riittää!
  • Nuorten (kesä)työpaikat (7 nuorta) ja nuorten yritteliäisyyden lisääminen
  • Alakoululaisten kesäleirin toteuttaminen 12.-16.6.2017
  • Iloa omasta kylästä –tapahtuma 10.9.2017 Ilveskasinolla. Tapahtumassa esitellään alueen runsasta seuratoimintaa ja mahdollisuuksia 
  •  Nuorten toiminnallisten iltojen toteuttaminen (9 krt.)
  • Suomi 100 vuotta Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto omalla kylällä 
  • Uudenlaisen tapahtuman toteuttaminen
  • Seurojen yhteisen toimintakalenterin laadinta

Mukana Toiminnan kylät -kokonaisuudessa ovat seuraavat yhdistystoimijat: Vehmasmäen Nuorisoseura (hankkeen hallinnoija), Kurkimäen Kyläyhdistys, Etelä-Kuopion Kylät, Vehmasmäen Martat, Vehmasmäen Maa- ja kotitalousseura, Kurkimäen Kisa, Kurkimäen kuntoilijat, Etelä-Kuopion Ilveksen Tuki, Vehmasmäen seudun kyläyhdistys, Moniapu, Pellesmäen Metsäveikot ja Vehmasmäen metsästysseura.

Hankkeemme on saanut Leader-rahoitusta Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ltä ja toteutamme hanketta 30.6.2018 saakka.

Lisätietoja hankkeesta antavat
Tarja Peltola (0400 676 878) tai Sanna Kauvosaari (0400 866 724) tai
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com

 

Lisätietoja
Tarja Peltola
p. 0400 676 878 tai
Sanna Kauvosaari
p. 0400 866 724 tai
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com